قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب شرکتی وردپرس

اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۸

اسامی پذیرفته شدگان آزمون روسای قطار مسافری شرکت سفیر ریل آسیا (لیست دوم)جهت انجام مصاحبه تخصصی بشرح جدول پیوست اعلام می گردد.

نامبردگان می بایست در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۴ با توجه به ساعت مشخص شده در لیست پیوست در راس ساعت اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایند:

خیابان کریمخان زند- خیابان میرزای شیرازی – خیابان اعرابی ۵ – پلاک ۱۹ -شرکت سفیر ریل آسیا

اطلاعیه شماره ۷

اسامی پذیرفته شدگان آزمون روسای قطار مسافری شرکت سفیر ریل آسیا جهت انجام مصاحبه تخصصی بشرح  جدول پیوست اعلام می گردد.

نامبردگان می بایست در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ با توجه به  ساعت مشخص شده در لیست پیوست در راس ساعت اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایند:

خیابان کریمخان زند- خیابان میرزای شیرازی – خیابان اعرابی ۵ – پلاک ۱۹ -شرکت سفیر ریل آسیا

 

 

خدمات شرکت