شرکت سفیر ریل آسیا آگهی استخدام  ۳۳ نفر جهت تصدی شغل رئیس قطار مسافری از میان افراد واجد شرایط مرد را دز تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸  در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کرد.

استخدام از طریق برگزاری مراحل آزمون، مصاحبه ، گزینش، معاینات پزشکی و روانشناختی به صورت قراردادی (طبق قانون کار و تامین اجتماعی) انجام خواهد شد. متقاضیان می­توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر لغایت ۹۶/۱۲/۲۸ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

اطلاعیه شماره ۱

شرکت سفیر ریل آسیا در نظر داردبه منظور تکمیل نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز خود تعداد ۳۳ نفر برای شغل رئیس قطار مسافری از میان افراد واجد شرایط مرد از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و گزینش و معاینات پزشکی و روانشناختی به صورت قراردادی طبق قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید. متقاضیان می­توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر لغایت ۹۶/۱۲/۲۸ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره ۲

زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون روسای قطار مسافری شرکت سفیر ریل آسیا اعلام شد.

داوطلبین واجد شرایط در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه از ساعت ۱۱ الی ۱۴ به نشانی : تهران میدان انقلاب خیابان ۱۶ آذر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مراجعه نمایند.اسامی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۲ در سایت اعلام خواهد شد.

زمان آزمون : صبح روز ۵ شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۶

مکان آزمون : متعاقبا اعلام خواهد شد.

اطلاعیه شماره ۳

لیست افراد واجد شرایط شرکت در آزمون ( روسای قطار مسافری) به شرح پیوست می باشد که داوطلبان می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار به محل توزیع کارت مراجعه نمایند.

تذکرات مهم

  • شروع آزمون راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۲/۶ می باشد.
  • در زمان حضور در جلسه همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.
  • به همراه داشتن چند مداد مشکی نرم پررنگ , مداد پاکن و مداد تراش الزامی است.
  • درب حوزه امتحانی۳۰ دقیقه قبل از زمان شروع آزمون بسته خواهد شد. لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می شود یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.
  • همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی نظیر ماشین حساب، تلفن همراه، دستگاه های حافظه دار و ارتباطی ، کیف دستی ،کتاب و جزوه و نظایر آن توسط داوطلبان در جلسه آزمون ممنوع می باشد.

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان درمرحله اول آزمون رؤسای قطار مسافری در جدول پیوست اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره ۴

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون رؤسای قطار مسافری جهت انجام مصاحبه عمومی اعلام شد. برای مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید.(لازم به ذکر است ترتیب اعلام اسامی بر اساس حروف الفبا می باشد.)

زمان و مکان انجام مصاحبه به زودی اعلام می شود.

اطلاعیه شماره ۵

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان درمرحله اول آزمون رؤسای قطار مسافری در جدول پیوست اعلام می گردد.

مکان انجام مصاحبه: تهران – خیابان کریمخان زند – خیابان میرزای شیرازی – کوچه اعرابی ۵ – پلاک ۱۹ – طبقه سوم – شرکت سفیر ریل آسیا

حضور قبول شدگان در روز و ساعت تعیین شده الزامی است. در صورت عدم حضور به موقع، مصاحبه انجام نخواهد شد.

 

اطلاعیه شماره ۶

اسامی پذیرفته شدگان درمصاحبه عمومی آزمون رؤسای قطار مسافری جهت تست و مصاحبه روانشناسی در جدول پیوست اعلام می گردد.

نامبردگان می بایست با توجه به روز و ساعت مشخص شده در لیست پیوست در راس ساعت اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایند:

میدان آرژاننتین، خیابان بیست و یکم (ضلع غربی میدان آرژانتین)، پلاک ۵، طبقه ۴ ،واحد ۱۲، موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی

 

اطلاعیه شماره ۷

اسامی پذیرفته شدگان آزمون روسای قطار مسافری شرکت سفیر ریل آسیا جهت انجام مصاحبه تخصصی بشرح  جدول پیوست اعلام می گردد.

نامبردگان می بایست در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ با توجه به  ساعت مشخص شده در لیست پیوست در راس ساعت اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایند:

خیابان کریمخان زند- خیابان میرزای شیرازی – خیابان اعرابی ۵ – پلاک ۱۹ -شرکت سفیر ریل آسیا

اطلاعیه شماره ۸

اسامی پذیرفته شدگان آزمون روسای قطار مسافری شرکت سفیر ریل آسیا (لیست دوم)جهت انجام مصاحبه تخصصی بشرح جدول پیوست اعلام می گردد.

نامبردگان می بایست در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۴ با توجه به ساعت مشخص شده در لیست پیوست در راس ساعت اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایند:

خیابان کریمخان زند- خیابان میرزای شیرازی – خیابان اعرابی ۵ – پلاک ۱۹ -شرکت سفیر ریل آسیا