پذیرفته شدگان در آزمون به مدت شش ماه دوره آموزشی خواهند داشت که بلافاصله پس از اعلام نتیجه نهایی شروع می­گردد.