•  تمام مدارک باید اسکن و سپس بارگذاری گردد ,به مدارک ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  • مسئولیت هرگونه اشتباه در ثبت نام به عهده دواطلبین خواهد بود.
  • پس از اعلام نتیجه آزمون از قبول شدگان مصاحبه ، گزینش و معاینات پزشکی بعمل خواهد آمد تا از میان آنان ۳۳ نفر برحسب اولویت انتخاب و جذب گردد.
  • پذیرفته شدگان در طی دوره آموزشی کمک هزینه آموزشی دریافت و تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت
  • از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری گرفته خواهد شد تا چنانچه در حین دوره آموزشی انصراف داده و یا اخراج گردند کلیه هزینه ­های مرتبط با آموزش و خدمات آموزشی از آنان دریافت خواهد شد.
  • از پذیرفته شدگان نهایی که دوره آموزشی را با موفقیت طی نمودند  تعهد محضری  جهت کار در شغل رئیس قطاری در شرکت به مدت پنج سال گرفته خواهد شد که در صورت انصراف کلیه هزینه­ ها و ضرر و زیان وارده به شرکت از آنان اخذ می گردد.
  • مدت دوره آموزشی حدود نه ماه خواهد بود که بلافاصله پس از اعلام نتیجه نهایی شروع می­گردد.
  • در صورت داشتن هرگونه سوال با تلفن ۸۸۸۶۳۱۵۵ داخلی ۶ تماس حاصل فرمایید.