شرکت سفیر ریل آسیا (سهامی خاص) با موضوع :فعالیت فروش بلیت قطارهای مسافربری از طریق آژانس های داخل و خارج از کشور از طریق شبکه اینترنت،ایستگاههای اتوماتیک فروش بلیت،نمایندگان مستقر در ایستگاهها و در سراسر کشور،اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و  اعطای نمایندگی کل در داخل و خارج از کشور با هدف ارائه خدمات مطلوب و متناسب با فروش بلیت،مهیا نمودن شرایط دسترسی سریع و آسان برای مردم جهت تهیه بلیت،نهایت تلاش در جهت پاسخگویی به مسافران و ذینفعان  با بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان تشکیل شد.

 

شرکتهای عضو سفیر ریل آسیا:

  1. وانیا ریل
  2. مهتاب سیر جم
  3. راه آهن شرقی بنیاد
  4. نورالرضا اصفهان
  5. ریل ترابر سبا
  6. ریل سیر کوثر
  7. جوپار
  8. راه آهن حمل و نقل
  9. رعد تبریز
  10. هستیا