زمان برگزاری آزمون : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.